Privacyverklaring, 20-05-2018

Bij het verlenen van diensten uit Praktijk ‘E-Vie’, door Eveline de Vries, worden persoonsgegevens verwerkt. Deze privacy verklaring bevat de informatie op welke wijze dit gebeurd en bevat alle onderdelen uit artikel 13 en 14 van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De persoonsgegeven s worden verwerkt door Eveline de Vries, in naam van Praktijk ‘E-Vie’, KVK nummer: 70600090, praktiserend van ‘Van Harencarspelstraat 19, 1947 GB Beverwijk’ en te bereiken via 06-43262870 of info@e-vie.nl.
Persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten die E-Vie biedt, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze.

E-Vie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Daarnaast ook bij personen onder de 16 jaar, bovenstaande gegevens van één van ouders/verzorgers
NB: de persoonlijke gegevens die opgeschreven worden tijdens een sessie, worden na de sessie onmiddellijk versnipperd. Het opschrijven van de gegevens tijdens een sessie zijn puur en uitsluitend om de sessie te stroomlijnen en de tijd zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?
Deze persoonsgegevens worden door E-Vie voor verschillende doeleinden verzameld:
• Om u de diensten van E-Vie af te kunnen laten nemen
• Om een nota van de geleverde diensten te kunnen maken
• Om contact op te nemen (gewenst of bij verhindering van geplande afspraken)
• Om administratie bij te kunnen houden
• Om te kunnen nakomen aan wettelijke verplichtingen
• Om een cliëntenbestand te kunnen beheren

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de consulten. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Derde partijen
Uw persoonsgegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die hierboven beschreven staan. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor voorbenoemde doeleinden.
E-Vie maakt gebruikt van een derde partij voor:
• Websitehosting
• Boekhoudprogramma

Ik zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (tenzij dit wettelijk verplicht is), waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb. Met bovenstaande partijen zijn afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Op eigen schriftelijk verzoek kan ik uw persoonsgegevens delen met derden. U behoudt altijd het recht om deze schriftelijk toestemming in te trekken.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, of Facebook in het contact tussen E-Vie en u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaring
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat E-Vie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Op de website van E-Vie worden functionele cookies gebruikt. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van andere technologieën voor optimaal gebruiksgemak. Via de cookies wordt uw IP adres en systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.
Wanneer er gesurft wordt op de website van E-Vie wordt gevraagd om akkoord te gaan met de cookies. Hierdoor worden er ook verschillende advertenties getoond. Hier staat E-Vie los van, E-Vie heeft hier geen controle of toegang over. Dit gaat via de zogenaamde advertentie netwerken zoals Google Adsense, zij plaatsen cookies op uw pc of via web beacons winnen zijn informatie.
Via bijvoorbeeld het privacybeleid van Google Adsense (of andere advertentie netwerken), kan in hun privacy beleid geraadpleegd worden betreffende hun handelen en verwerking informatie.
Cookies kunnen ook uitgeschakeld worden, dit kan via de website van uw gebruikte webbrowser.

Uw rechten
U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens , welke ik van u ontvangen heb, in te zien. Hiervoor kunt u schriftelijk (brief/e-mail) een verzoek indienen, na ontvangst van dit verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen naar wens gewijzigd of verwijderd worden.

Daarnaast kunt u ook bezwaar bij E-Vie maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door mij of mijn derde partijen waar een verwerkersovereenkomst mee is.
Vragen, suggesties of tips over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
E-Vie
Eveline de Vries
Van Harencarspelstraat 19
1947 GB Beverwijk
info@e-vie.nl
06-43262870

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet kunnen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door E-Vie aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2018